Vereniging        Agenda        Nieuws        Media        LedeninfoHarmonie
Jeugdharmonie
Opleiding
Bestuur
Commissies
Bijzondere leden
Directie
Sponsoring
GeschiedenisJeugdharmonie

Doel van de Jeugdharmonie is om:

  • Leerlingen het verenigingsgevoel mee te geven door op een gezellige manier bezig te zijn met muziek maken, waarbij toch een bepaald niveau nagestreefd wordt en er geen sprake kan zijn van vrijblijvendheid;
  • Leerlingen voor te bereiden op het spelen bij de grote harmonie, waarbij aspecten zoals notities maken tijdens de repetities, het geconcentreerd luisteren naar de dirigent e.d. aan bod komen;
  • Leerlingen het speelplezier in een vereniging proberen bij te brengen

Leerlingen die minimaal 1 jaar les hebben op een instrument mogen meespelen bij de Jeugdharmonie. In sommige gevallen kan hier in overleg met muziekdocent van afgeweken worden.

Voor meer informatie over de jeugdharmonie:
Opleidingscommissie - opleidingen@harmonie-caecilia.nl

De repetitie

Wij repeteren op vrijdagavond van 17:30 uur tot 18:15 uur in 't Raodhoes (Antoniusplein 2 in Blerick).

De uitvoering

Een aantal keren per jaar geeft de jeugdharmonie een uitvoering. Enkele uitvoeringen worden door de jeugdharmonie zelf verzorgd en een aantal uitvoeringen worden samen met 'de grote harmonie' gedaan. De vaste uitvoerigen zijn het Zomeravondconcert bij 't Raodhoes en het Kerstconcert. Daarnaast wordt af en toe nog een extra concert gegeven.

Muziekcommissie Jeugdharmonie

De Jeugdharmonie heeft een eigen muziekcommissie.
Enkele jeugdleden van de jeugdharmonie bepalen samen met de dirigent, de archivaris en de coördinator van de jeugdharmonie welke muziekstukken op welke concerten worden uitgevoerd.

Ontspanningscommissie Jeugdharmonie

Wat is een jeugdharmonie zonder een jeugdontspanningscommissie. Het repeteren en geven van concerten wordt afgewisseld met gezellige activiteiten. Deze liggen soms op het muzikale vlak en op andere momenten hebben de activiteiten helemaal niets met muziek te maken. Hierbij kan gedacht worden aan een filmavond, schaatsen, jeugdcaecilia en de laatste repetitie van het jaar.
De ontspanningscommissie organiseert deze activiteiten en een ieder die zijn of haar steentje wil bij dragen is natuurlijk welkom. De ontspanningscommissie wordt gevormd door een aantal leden van de Jeugdharmonie samen met de de coördinator jeugdharmonie.


© Harmonie St. Caecilia 2010-2018 - Privacy Policy