Vereniging        Agenda        Nieuws        Media        LedeninfoHarmonie
Jeugdharmonie
Opleiding
Bestuur
Commissies
Bijzondere leden
Directie
Sponsoring
GeschiedenisOpleiding en lid worden?

Muziekles via de harmonie

Je bent jong en je wil wat leren. Dat doe je al op school, maar dat kan ook in je vrije tijd. Als het in je vrije tijd kan, dan moet het natuurlijk wel leuk zijn. Dat kan gelukkig ook, bij Harmonie St. Caecilia in Blerick. Als je een jaar of zeven bent, dan kun je je al opgeven bij de leden van de commissie opleidingen die later nog genoemd zullen worden. Je begint dan met een groepje van ongeveer tien kinderen aan het PRET-orkest. Dit is een soort vooropleiding voor de harmonie. Je krijgt blokfluit en algemene muziekleer, ook worden er ritme- en gehooroefeningen gedaan.

PRET-orkest

Het PRETorkest is een voorbereidende AMV-cursus, waarin je wat noten leert op de blokfluit, kennis maakt met muziekinstrumenten en muziekstijlen afgewisseld met spelletjes. Je brengt een bezoekje aan de jeugdharmonie en studeert een kort programma in voor een afsluitend concert. Aan het einde van de lessen krijg je een diploma. Daarnaast krijgen jij en je ouders advies over instrumentkeuze en verder verloop van de muziekopleiding na de zomervakantie. De lessen vinden plaats op school of in 't Raodhoes en worden gegeven door Claudy van Bokhoven, vakdocent en solo-klarinetiste bij de harmonie.

Een instrument kiezen

Na ongeveer een half jaar heb je genoeg geleerd om les te krijgen op een instrument. Dit instrument mag je zelf kiezen, maar het moet wel passen in de bezetting van de harmonie. Ook zullen we er op moeten letten dat we niet alleen dezelfde instrumenten krijgen. Als er teveel leerlingen al een bepaald instrument spelen, kan het zijn dat je een ander instrument moet kiezen.
Als je het instrument eenmaal gekozen hebt, krijg je weer les, maar nu met een veel kleinere groep. Het kan zijn dat je met twee, drie of vier leerlingen les krijgt. Je leert dan voor het A-diploma, wat twee tot drie jaar gaat duren.

SAMENSPEL-orkest

Als je inmiddels een paar weken les hebt op je muziekinstrument, ga je meespelen in het SAMENSPEL-orkest. Deze groep wordt geleid door Claudy van Bokhoven. Er wordt geoefend op vrijdagavond van 17.30 uur tot 18.15 uur.

Jeugdharmonie

Als je ongeveer 3 jaar les hebt gehad en je A-diploma hebt gehaald dan word je uitgenodigd om in de jeugdharmonie te komen spelen. Er wordt geoefend op vrijdagavond in 't Raodhoes.

Voorspeelmorgen en HaFa solistenconcours

Het doel van de voorspeelmorgen is leerlingen te prikkelen om naast het solistenconcours een muziekstuk wat beter te bestuderen en uit te voeren. Voor de commissie opleiding is het een tweede ijkpunt in het jaar over de vorderingen van de leerlingen.
Alle leerlingen zijn verplicht om aan deze voorspeelmomenten mee te doen. Alleen voor de A1-leerlingen kan er van afgeweken worden. De begeleiders nemen hierover contact opnemen met de docenten. De voorspeelmorgen vindt plaats in november en het solistenconcours in het voorjaar.
Coördinator: Lonneke Bruggink-Peeters.

Diploma's en doorstroom naar de 'grote' harmonie

Na ongeveer drie jaar doe je A-examen. De opleiding gaat dan gewoon verder voor diploma B. Deze duurt ongeveer twee jaar. Als je dit diploma gehaald hebt, ga je meespelen met de 'grote' harmonie . Uiteraard blijf je nog een tijdje meespelen bij de jeugdharmonie.
In principe ben je dan klaar met de basisopleiding. Echter bij een harmonie in de 1e divisie, zoals dat bij ons het geval is, is het van belang dat er een groot aantal leden verder studeert en het C- of D-diploma behaalt. Voor het C-diploma wordt weer twee jaar studie vereist en voor het D-diploma ook.
Zolang je muzieklessen volgt, hoef je geen contributie te betalen.

Lid worden van de 'grote' harmonie

Onze harmonie is een paradijs voor mensen die al muziek kunnen maken. Deze mensen zijn bij ons natuurlijk extra welkom. Bel gerust onderstaand telefoonnummer. Er kan dan een afspraak met u gemaakt worden voor een gesprek. Ook kunt u vrijblijvend een van onze repetities bezoeken. Zowel de repetitie van de 'grote' harmonie als die het SAMENSPEL-orkest en de jeugdharmonie vinden plaats in 't Raodhoes te Blerick.
De 'grote' harmonie repeteert op woensdagavond van 19:45 tot 22:15 uur, het SAMENSPEL-orkest op vrijdagavond van 17:30 tot 18:15 uur. In de pauze of na de repetitie is er meestal wel tijd om een afspraak te maken of voor een informeel gesprek.

Aanmelden opleiding

Aanmelden of informatie over de muziekopleiding, PRET-orkest, SAMENSPEL-orkest of Jeugdharmonie? Mail naar opleidingen@harmonie-caecilia.nl

Aanmelden 'grote' harmonie

Aanmelden of informatie over de 'grote' harmonie bij Rohan Bruggink, voorzitter (06-558 317 41)

Aarzel niet!

iedereen met een muzikale interesse en een verenigingsgeest is bij ons welkom


© Harmonie St. Caecilia 2010-2018 - Privacy Policy