Harmonie

Harmonie St. Caecilia Blerick is opgericht als Fanfare Werkplaats Blerick in 1907. Het is een muziekvereniging met 60 musicerende leden en komt sinds 1970 uit in de 1e divisie van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen.

In oktober 2005 behaalde zij op het bondsconcours in de 1e divisie 92 punten en in oktober 2010 eveneens in de 1e divisie 86 punten onder leiding van ere-dirigent Andreas van Zoelen. In oktober 2017 werd onder leider van Kris Roemers in de 1e divisie deelgenomen aan het bondsconcours en behaalde de harmonie een mooie 1e prijs. Diverse bekende dirigenten behaalden grote successen met dit enthousiast muziekgezelschap. Sinds augustus 2018 staat het orkest onder leiding van 1e dirigent Raf de Keninck.

De harmonie neemt in de regio een algemeen erkende plaats in. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de reeds meer dan 30 jaar dat zij muzikaal hoogstaande Nieuwjaarsconcerten verzorgt, die gedurende twee dagen een vrijwel altijd uitverkochte Maaspoort opleveren.

In 2007 bestond de harmonie 100 jaar. Een jubileum dat gedurende het hele jaar werd gevierd en waaraan op diverse muzikale wijzen invulling werd gegeven. Zeer bijzonder aan dit eeuwfeest was de ontvangst van het predikaat “Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning”.De harmonie repeteert iedere woensdag van 19:45 tot 22:15 uur in ’t Raodhoes (Antoniusplein 2 in Blerick).

Naast de reguliere concerten heeft de harmonie haar medewerking verleend aan een tweetal CD-opnames (2006 en 2010) en het project Klankatlas in 2011. In 2015 werd in samenwerking met drie basisscholen een kinderboekenweek-concert georganiseerd en een jaar later een groots Kerstoptreden met kinderen van de basisschool. En samen met basisschool Titus Brandsma werd in oktober 2018 het muzikale sprookje Peter en de Wolf muzikaal uitgebeeld.

De harmonie maakt regelmatig buitenlandse concertreizen zoals in 1999 (Praag), 2003 (Saas Fee), en in 2008 (Rome). Ook zijn er reizen gecombineerd met deelname aan een toernooi. In 1977 en 1994 nam de harmonie deel aan het beroemde Certamen in Valencia (Spanje) en behaalde beide keren de 1e plaats in haar afdeling en tevens het hoogst aantal punten van het hele toernooi. In 2017 werd wederom naar Valencia gereisd en deelgenomen aan het Certamen en behaalde de harmonie de 3e prijs.

Harmonie St. Caecilia

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

Jeugdharmonie

Leerlingen die minimaal 1 jaar les hebben op een instrument mogen meespelen bij de Jeugdharmonie. In sommige gevallen kan hier in overleg met muziekdocent van afgeweken worden.

Media

Welkom in het digitale fotoarchief van Harmonie St. Caecilia. Hier kunt u foto's bekijken van onze concerten en evenementen. Veel kijkplezier!!!

Geschiedenis

Tijdens het 40-jarig dienstjubileum van een chef van de werkplaats der Nederlandse Spoorwegen te Blerick, werd op 2 februari 1907 opgericht; “de Fanfare Werkplaats Blerick”. 

Opleiding en lid worden?

Je bent jong en je wil wat leren. Dat doe je al op school, maar dat kan ook in je vrije tijd. Als het in je vrije tijd kan, dan moet het natuurlijk wel leuk zijn. Dat kan gelukkig ook, bij Harmonie St. Caecilia in Blerick. 

VIND

Repetitie locatie

’t Raodhoes Blerick
Antoniusplein 2
5921 GV Venlo-Blerick

ONS

Repetitie tijden